OK a.m.b.a. förnyar långsiktigt kontrakt med Kelin!

OK växer ständigt.
Det är Kelins glädje att meddela att OK har förnyat sitt långsiktiga kontrakt med Kelin.
OK a.m.b.a. har varit kund hos Kelin sedan 2008.
OK ägs av kunder och återförsäljare och är det enda energibolaget där alla kunder har möjlighet att bli medägare och därmed delägare.
OK a.m.b.a. fornyer langsiktig kontrakt med Kelin!
OK vokser hele tiden.
Det er Kelins glede å kunngjøre at OK har fornyet sin langsiktige kontrakt med Kelin.
OKa.m.b.a. har vært kunde hos Kelin siden 2008.
OK eies av kunder og forhandlere, og er det eneste energiselskapet der alle kunder har mulighet til å bli medeiere og dermed medeiere.

25. MAJ 2018 – GDPR

EU införde nya regler om skydd av personuppgifter den 25 maj.

För dig, en kund hos Kelin, betyder det att vi går in i ett dataprocessavtal som vi har. Som kund hos Kelin behöver vi inte göra något vi kontaktar dig. Vi har skapat ett dataskyddspersonal – DPO@kelinkraft.com som du kan rätta till förfrågningar och vårt GDPR-team svarar förfrågan. Ändringen träder i kraft automatiskt d. 25 maj.

VD och partner byter namn.

Vår chef för Danmark och Sverige, Partner Jens S. Kristiansen har 5 augusti inngått äktenskap och samtidigt bytte namn till Jens Skjold Rehmeier. Alla i Kelin önskar paret grattis!

2017 fyller KELIN 20!

Vi önskar alla våra partners ett Gott och Gynnsamma 2017.

Och alla oss på Kelin tacka både nya och gamla kunder för de första 20 goda år!

Kelin –

    Konsulter Energi Lösningar i Norden för 20 år.

Kelin få nya kunder i Danmark!

Danmark är det land som i de nordiska länderna har kommit längst inom energisektorn och särskilt efter de introducerade Datahub och ”Engrosmodelen” intar Danmark ledande position på behandling av elmarknaden.

Flera utländska företag har redan valt Kelin som sin partner i Danmark och Kelin är stolta över det förtroende de visar oss. Nu även en norsk och nordiskt bolag valt Kelin som sin partner i Danmark. Vi välkomnar dem!

Efter en kort tid sedan att ingå ett långsiktigt avtal med Nordic Green Energy (en del av Troms Kraft) har nu Kelin tecknat ett nytt långsiktigt avtal, den här gången med European Energy Group (ägare av Svekraft, Finkraft och Oslokraft). Både nya kunder etablerade danska företag och är nya aktörer på den danska elmarknaden. De två nya företag har valt Kelin`s nya Cloud-baserade IT-plattform Kelin-KIT.

Kelin system godkända för ”Engrosmodellen” – DATAHUB version 2.

Energinet.dk har godkänt Kelin som IT-leverantör för elleverantörer och balansansvarig.

Vi och våra kunder är så redo för Engrosmodell träder i kraft den 1 april och de stora förändringar som detta medför.

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott 2016 till Dig och Dine Nära och Kära!

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Torveporten 2, 3.sal
DK-2500 Valby

Danmark