2017 fyller KELIN 20!

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god og lovende 2017.

Og alle oss på Kelin takke både nye og gamle kunder for de første 20 gode år!

KELIN –

    Konsulenter Energi Løsninger I Norden for 20 år.

Kelin får nye kunder i Danmark!

Danmark er det landet som i Norden har kommet lengst innenfor energiområdet og spesielt etter at de innførte Datahub og «Engrosmodelen», inntar Danmark en førerposisjon på behandling av kraftmarkedet.

Flere utenlandske selskaper har allerede valgt Kelin som sin partner i Danmark og Kelin er stolte over den tilliten de viser oss.

Nå har enda et Norsk og nordisk selskap valgt Kelin som sin partner i Danmark. Vi ønsker Dem hjertelig velkommen!

Etter for kort tid siden å ha inngått en langtidskontrakt med Nordic Green Energy (en del av Troms Kraft) har nå Kelin underskrevet en ny langtidskontrakt, denne gang med European Energy Group. Begge de to nye kundene har etablert Danske selskaper og blir nye aktører på det Danske kraft markedet. De to nye selskapene har valgt Kelin`s nye Cloud-baserte it-platform Kelin-KIT.

 

KELIN’S SYSTEMER GODKJENT FOR ENGROSMODELLEN I DANMARK.

Energinet.dk har godkjent Kelin som it-leverandør for kraftleverandører og balanseansvarlige.

Vi og våre kunder er dermed klar for Datahubèns v2, ”Engrosmodellen”, som har oppstart den 01. April i år.

Engrosmodellen medfører meget store endringer for kraft og nettselskapene som betjener det Danske kraftmarkedet.

Kelin har signert en ny avtale med LOS as for å håndtere kunder i Danmark.

Kelin har signert en ny avtale med LOS as for å håndtere kunder i Danmark.

LOS er kraftleverandørselskapet til Agder Energi, og Agder Energi er blant Norges største kraftkonsern.

Kelin skal i denne avtalen levere EdiBas med modulene EdiHub og EdiEld.  Løsningen vi har er at vi skal kommunisere med Datahub, samt generer ordrelinjer på nettleie.  Data vi henter inn skal leveres videre til Elwin som Los bruker.

Prosjektet med installering, utvikling av integrasjoner mot Elwin har startet, og skal være fullført når Engrosmodellen kommer i drift fra april 2016.

Flere kontrakter i Danmark

Kelin inngår avtale med flere nye Aktører.

Troms Kraft, har gjennom sitt datterselskap Nordic Green Energy inngået en avtale med Kelin om bruk Kelin KIT plattform for å administrere kundedata , inkludert alle EDI-meldinger , fakturering , etc. Oppstart er ventet i 4. kvartal 2016. Nordic Green Energy er aktiv i Finland og Sverige . De har 125,800 målepunkter de leverer el til, delt på 66 000 i Sverige og 59 800 i Finland .

NGE Finland er Finlands største fornybare energileverandør .

Der er 50 ansatte i de to landene . De hadde en omsetning i 2015 på 1.057 MSEK og et resultat på MSEK 44.

NGE er som sagt en del av Troms Kraft , som har 380 ansatte og hadde en omsetning i 2015 på 3,4 milliarder kroner og søster til Ishavskraft .

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Torveporten 2, 3.sal
DK-2500 Valby

Danmark

Search