shutterstock_110700254

Kelin Kraft AS ble etablert i september 1997 og kan se tilbake på en god utvikling og vekst både i størrelse og omsetning.

Kelin med datterselskaper har i dag ca 8 ansatte. Hovedkontoret er lokalisert i Sandnes i Rogaland. Selskapet har også kontorer i Gøteborg og København.

Arendal Fossekompani ASA eies 90,77% av aksjene i Kelin Kraft AS til 1 april 2016, når ledelsen gjennomført en MBO og tok det over. Selskapet har en sterk økonomi og et godt omdømme i markedet.

I 2020 inngikk Kelin en samarbeidsavtale med belgisk EGSSIS, og Kelin ble deres skandinaviske representant for alle EGSSIS-produkter og tjenester i det skandinaviske energimarkedet.

http://www.egssis.com/egssis-kelin-kraft-close-partnerskap-for-nordiske/

Kelin og EGSSIS tilbyr «one-stop-shopping» slik at energispillere kan outsource og / eller støtte operasjoner. Begge selskapene tilbyr komplementære tjenester og programvare som en tjeneste (SaaS). Dette gjør at kundene våre kan fokusere på kjernevirksomheten. Outsourcing av fakturering, oppgjør, endring osv. til Kelin og transmission, nominasjoner og prognoser til EGSSIS, fører til store fordeler når det gjelder tids- og kostnadsbesparelser.

 

 

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search