Kelin har signert en ny avtale med LOS as for å håndtere kunder i Danmark.

Kelin har signert en ny avtale med LOS as for å håndtere kunder i Danmark.

LOS er kraftleverandørselskapet til Agder Energi, og Agder Energi er blant Norges største kraftkonsern.

Kelin skal i denne avtalen levere EdiBas med modulene EdiHub og EdiEld.  Løsningen vi har er at vi skal kommunisere med Datahub, samt generer ordrelinjer på nettleie.  Data vi henter inn skal leveres videre til Elwin som Los bruker.

Prosjektet med installering, utvikling av integrasjoner mot Elwin har startet, og skal være fullført når Engrosmodellen kommer i drift fra april 2016.

Flere kontrakter i Danmark

Kelin inngår avtale med flere nye Aktører.

Troms Kraft, har gjennom sitt datterselskap Nordic Green Energy inngået en avtale med Kelin om bruk Kelin KIT plattform for å administrere kundedata , inkludert alle EDI-meldinger , fakturering , etc. Oppstart er ventet i 4. kvartal 2016. Nordic Green Energy er aktiv i Finland og Sverige . De har 125,800 målepunkter de leverer el til, delt på 66 000 i Sverige og 59 800 i Finland .

NGE Finland er Finlands største fornybare energileverandør .

Der er 50 ansatte i de to landene . De hadde en omsetning i 2015 på 1.057 MSEK og et resultat på MSEK 44.

NGE er som sagt en del av Troms Kraft , som har 380 ansatte og hadde en omsetning i 2015 på 3,4 milliarder kroner og søster til Ishavskraft .

Kontrakt med AL Uvdal

AL Uvdal Kraftforsyning er ny kunde hos Kelin Kraft

I disse dager starter vi opp med den første faktureringen for selskapet. Vi har tegnet kontrakt der Kelin skal ta seg av hele sluttkundehåndteringen inklusiv pengeinnkreving og innkassovirksomhet.

AL Uvdal Kraftforsyning holder til i Nore og Uvdal kommune øverst i Numedalen i Buskerud.

Utvidet kontrakt med OK

Kelin inngår avtale på avregning av gass salg

OK a.m.b.a i Danmark, som er en av Danmarks største aktører innen bensin og olje, satser nå sterkt inn mot gassmarkedet. Kelin har nå også fått avtale på avregning for gass salget til OK a.m.b.a

Kontrakt med Jæren Everk

Kontrakt på måleverdi-innsamling med Jæren Everk

Jæren Everk har engasjert Kelin Kraft til å forestå måleverdi-innsamling/håndtering. Kontrakten ble signert i september og vi forventer å være i drift med vår løsning i løpet av året.

VI etablerer kontor i Danmark

Som en konsekvens av kundevekst i Danmark og ambisjon om å være en skandinavisk leverandør av sluttkundehåndtering til energibransjen, etablerer vi nå kontor i Fredericia.

Etter en målrettet satsing i det danske markedet har vi nå etablert eget kontor i Danmark. Kontoret ligger i Fredericia og skal innledningsvis håndtere kontrakter som er inngått med de danske selskapene. Etableringen gjør at vi nå, som den eneste aktøren i markedet, kan tilby en lokal tilstedeværelse for skandinaviske energiselskaper. Vårt svenske kontor er lokalisert i Gøteborg.

Ny kunde Telinet Energi AB

Kelin har signert kontrakt med ny kunde i Sverige.

Kelin har signert kontrakt med Telinet Energi AB. Den norske aktøren Telinet Energi AS har lenge hatt som mål å bidra til økt konkurranse og riktige priser i det norske markedet, nå har de utvidet seg og har med dette etablert seg i Sverige. I april 2009 vil Kelin starte sitt samarbeid med Telinet AB i Sverige. Telinet Energi AB er en miljøbevisst leverandør og oppfordrer til å støtte produksjonen av fornybar energi som igjen vil være med å redusere CO2 – utslipp.

Ny kontrakt AGA

AGA har valgt Kelin sammen med Markedskraft som ny samarbeidspartner.

AGA har valgt Kelin i samarbeid med Markedskraft som leverandør av administrative tjenester i forbindelse med oppsett av baser i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Disse basene skal i utgangspunktet være operative i løpet av fjerde kvartal 2008.

Avtale med SKS Kraftsalg AS

Vi har inngått samarbeidsavtale med SKS Kraftsalg AS som går på meldingsutveksling.

SKS Kraftsalg AS er et kraftomsetningsselskap og en del av SKS-konsernet, som har base på Fauske. Deres hovedaktiviteter består av sluttbrukersalg, forvaltning av eksterne kraftporteføljer, krafthandel og salg av avregningstjenester, kundeservice og markedskompetanse.

16 nye Kelin kunder i 2013!

GOD JUL til alle vore kunder og samarbejdspartnere. 2013 bragte mange ny udfordringer til El-branchen. Sammen med vore kunder fandt vi nye og innovative løsninger og fortsætter at forenkle opgaverne man stilles som energi leverandør.

Vi takker for godt samarbejde i det forgangne år og ønsker alle og ikke mindst de 16 nye kunder vi fik i 2013 et Godt, Produktivt og Lykkebringende Nytår!

GODT 2014 til OS ALLE!

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Torveporten 2, 3.sal
DK-2500 Valby

Danmark

Search