Ingen ledig stillinger p.t. 

For nærmere oplysninger omkring fremtidig muligheder kan virksomheden kontaktes på tlf. +45 7622 1165 i tidsrummet 9 – 14. Eller send en email til kelinkraft@kelinkraft.com

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Torveporten 2, 3.sal
DK-2500 Valby

Danmark