OK a.m.b.a. fornyer langtidskontrakten med Kelin!

Det er os en stor glæde, at kunne meddele at OK igen har fornyet deres langtidskontrakt med Kelin.

OK a.m.b.a. har været kunde hos Kelin siden 2008.

OK er ejet af kunder og forhandlere og er det eneste energiselskab, hvor alle kunder har mulighed for at blive andelshavere og dermed medejere.

Med kryds i alle bokse! Kelin KIT for el-leverandører

Vælger El-leverandøren det fuldautomatiske Kelin KIT til håndtering af sine kunder Forbrugsafregning, da kan leverandøren få udfyldt sin tjekliste med lutter grønnehak.Kelin KIT er “the Bees knees” indenfor håndtering af alle El-leverandørens behov. Godkendt af Energinet til at varetage datahåndtering. Sæt hak ved :

  • Integration med Datahub.
  • Fuldautomatisk fakturering.
  • Betalingsservice, FIK og Bankoverførelser.
  • SMS og E-mail.
  • Slutkunden i centrum.
  • Data til APP løsninger.
  • ”Min Side” dataoverføring.
  • Med meget mere.

Kontakt os for mere en uforpligtende snak og/eller en demonstration hos en af vore samarbejdspartner.

Kelin – More than 20 years servicing the Energy Industry.

jsk@kelinkraft.com

 

Kelin åbner kontor i Hovedstaden!

 I vor evig bestræbelse på at servicere vore kunder bedst muligt, samt dække såvel vor danske som vor svenske kunder, vil Kelin åbne kontor i Københavns området den 1. November 2017.

På adressen Torveporten 2, DK 2500 Valby får Kelin Danmark hovedkontor  fra og med den 01.11.2017 og herfra vil bl.a. Landechef for Danmark og Sverige, Managing Partner Jens Skjold Rehmeier, sammen med CS teamleader Jannisar Ahmed have deres daglig virke.

KELIN – 20 Years of Servicing the Energy Industry

Kelin – et varigt partnerskab på det nordiske energimarkedet! Kontakt os for at høre mere om vore tjenester. jsk@kelinkraft.com eller ring mig på +45 5193 5540

Kelin – a lasting partnership in the Nordic energy market! Contact us to learn more about our services. jsk@kelinkraft.com or call me at +45 5193 5540

2017 fylder Kelin 20!

Vi ønsker alle vore samarbejdspartnere et Godt og Lykkebringende 2017.

Og ALLE os hos Kelin takker både nye som gamle kunder for de første 20 gode år!

KELIN –

Konsulenter Energi Løsninger I Norden gennem 20 år.

Kelin svæver på en SKY!

Danmark er det land i Norden der er kommet hurtigst og længst indenfor energiområdet og især med indførelsen af ”Engrosmodel” den 1. April i år, indtager Danmark en førerposition på behandlingen af el markedet. Flere udenlandske aktører har allerede valgt Kelin som sin partner i Danmark og Kelin er stolte over den tillid de viser os.

Og nu har endnu en stor norsk og nordisk spiller valgt Kelin som deres partner i Danmark. Og vi byder dem hjertelig velkommen!

Efter just at have indgået en langtidskontrakt med Nordic Green Energy (del af Troms Kraft) har Kelin nu underskrevet endnu en langtidskontrakt, denne gang med European Energy Group.

Begge selskaber har etableret danske selskaber og bliver nye aktører på det danske el marked. Og begge selskaber har valgt Kelin’s nye Cloud-baseret it-platform Kelin KIT.

Til orientering :

European Energy Group, ejer bl.a. Finkraft, Svekraft og Oslokraft.

Flere nye kontrakter

Troms Kraft, har gennem sit datterselskab Nordic Green Energy, indgået aftale med Kelin om brug af Kelin KIT platformen til håndtering af Kundedata, herunder alle EDI meddelelser, Fakturering, m.m. Opstart forventes i 4 kvartal 2016. Nordic Green Energy er aktiv i bl.a. Finland og Sverige. De har 125.800 målepunkter de leverer til, fordelt med 66.000 i Sverige og 59.800 i Finland.

NGE Finland er Finlands største vedvarende energi leverandør.

Der er ca. 50 ansatte i alt i de 2 lande. De omsatte i 2015 for MSEK 1.057 og fik et overskud på MSEK 44.

NGE er som sagt en del af Troms Kraft, som har 380 ansatte og omsatte i 2015 for NOK 3,4 milliarder og søsterselskab til Ishavskraft.

Outsource din kundeserviceafdeling?

Med Engrosmodellen er KUNDEN kommet endnu mere i centrum og med KELIN KIT platformen, gøres det at være ansat i kundeserviceafdelingen let og nemt! Her er der en fuldautomatik løsning, med bl.a. svar forslag på kunde e-mails, samt naturligvis integration med DATAHUB, Betalingsservice, m.m. Her findes alle relevante kundeoplysninger lige ved hånden og den enkelte medarbejderen kan derfor klar langt flere henvendelser per dag – og uden at det går ud over den gode service og kunderelationen!

Og ønsker man som ny aktør, at ”prøve vandene ” før man kører med fuldskrue og ansætter mange gode men omkostningstunge medarbejdere, da kan man tillige indgå en driftsaftale med KELIN, hvor Kelin forpligter sig til at drive Kelin KIT platform og vil dermed i det væsentlige opfylde rollen som kundeserviceafdeling.

Og naturligvis til fast aftalt pris!

 

Tag kontakt til os for en uforpligtende snak.

Nyt Front-Office Platform

Med Engrosmodellen er konkurrencen ydet og omkostninger endnu mere i fokus.

Med Kelin kan man aftale fastpris og man kender således sine omkostninger fuld ud.

Tidligere har Kelin udelukkende tilbudt at man kunne outsource hele eller dele af sin BackOffice til os og dette tilbyder vi naturligvis fortsat til aktører i de danske og de nordiske El og Gas markeder, men i forbindelse med Engrosmodellens indførelse i Danmark, kan Kelin nu tillige tilbyde en anden ”hele pakke” løsning der tillige inkludere Front-Office funktioner til elleverandører, hvor det er selve el-leverandørens ansatte kundeservice medarbejder og dennes arbejdsopgaver der er taget udgangspunkt i. Platformen opfylder alle kundeservicemedarbejdernes behov, foruden at kunne håndtere hele EDI trafikken mellem elleverandøren og DATAHUB/Markedet.

Det cloud-baseret IT-Platform er i brug i dag hos flere aktører i Danmark.

Her er især lagt vægt på tidsbesparelser på behandlingen af kundedata og kundehenvendelser, med mange automatiserede funktioner, svarmails, administrative processer og energiberegninger – alle klares automatisk af vores system. og tilhørende mange søge funktioner, samt underlettelse af krav til selve den ansattes kendskab til elmarkedet.  Samt ikke mindst sikkerhed på korrekt fakturering.

Systemet kan bl.a. selv læse indkomne mails og forslå svar. Således at med vor platform behøver medarbejderen ikke have indgående endsige noget kendskab til el branchen, system leverer de svar medarbejderen har behov for. Kundeservicemedarbejderen kan som minimum fordoble det antal kunder der daglig kan håndteres.

Kelins nye Kundeservice IT-platform : Kelin KIT

KIT-platformen muliggør:

– Leverandørskifte af kunder ved kommunikation med Datahubben

– Indhentning af stamdata og forbrugsdata på slutkunderne

– Ophør af kunder

– Fakturering af SLUTKUNDER samt rykkerprocedure

– Import af betalinger fra SLUTKUNDER i form af kontoudtog fra bank

– Eksport til bogholderi herunder samtlige transaktioner i elektronisk format

– Integration med PBS

– Integration med kundeservice-funktioner i Google Gmail herunder generering af svar til kunder ud fra kundedata

– Eksport til inkasso

– Rapportering

– Kampagneregistrering og –styring

– Kontrolpanel til kunder, der kan integreres på Elleverandørens hjemmeside

– Eksport af kundedata

Samt yderligere sekundære funktioner.

IT-platformen udbygges og tilrettes løbende, herudover udbygges løbende platformen for at optimere arbejdsgange m.m. og disse opdateringer er inkluderet i licensen.

 

Nyhetsarkiv

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Torveporten 2, 3.sal
DK-2500 Valby

Danmark