Aella Energi ønsker at være aktør på – i første instans – det danske energimarked. Aella Energi har p.t. kontorer

Læs mer

Det er os en stor glæde, at kunne meddele at OK igen har fornyet deres langtidskontrakt med Kelin. OK a.m.b.a.

Læs mer

Vælger El-leverandøren det fuldautomatiske Kelin KIT til håndtering af sine kunder Forbrugsafregning, da kan leverandøren få udfyldt sin tjekliste med

Læs mer

 I vor evig bestræbelse på at servicere vore kunder bedst muligt, samt dække såvel vor danske som vor svenske kunder,

Læs mer

Kelin – et varigt partnerskab på det nordiske energimarkedet! Kontakt os for at høre mere om vore tjenester. jsk@kelinkraft.com eller

Læs mer

Vi ønsker alle vore samarbejdspartnere et Godt og Lykkebringende 2017. Og ALLE os hos Kelin takker både nye som gamle

Læs mer

Danmark er det land i Norden der er kommet hurtigst og længst indenfor energiområdet og især med indførelsen af ”Engrosmodel”

Læs mer

Troms Kraft, har gennem sit datterselskab Nordic Green Energy, indgået aftale med Kelin om brug af Kelin KIT platformen til

Læs mer

Aella Energi ønsker at være aktør på – i første instans – det danske energimarked. Aella Energi har p.t. kontorer

Læs mer

Det er os en stor glæde, at kunne meddele at OK igen har fornyet deres langtidskontrakt med Kelin. OK a.m.b.a.

Læs mer

Det er os en stor glæde, at kunne meddele at OK igen har fornyet deres langtidskontrakt med Kelin. OK a.m.b.a.

Læs mer

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Torveporten 2, 3.sal
DK-2500 Valby

Danmark