God Sommer 2019!

Vi setter stor pris på at du er kunde hos oss. Derfor jobber vi hele tiden for å bli en enda bedre leverandør, og satser mer på kundeservice og selvbetjening for at du skal få den hjelpen du trenger.

Vi gleder oss til fortsatt godt samarbeid, og ønsker dere alle en riktig god sommer!

 

Kelin åbner kontor i København

I Kelin’s evig bestræbelse for at servicere vore kunder bedst muligt, vil Kelin til november åbne et nyt kontor i Københavns området. Her vil hovedkontoret for Danmark og Sverige fremover være og her vil bl.a. vor Landechef for Danmark og Sverige, Jens Skjold Rehmeier og Senior Consultant Dennis M. Lauritzen virke fra.

Den nye adresse bliver fra den 01.11.2017 :  Kelin, Torveporten 2, DK 2500 Valby.

Kontrakt med AL Uvdal

AL Uvdal Kraftforsyning er ny kunde hos Kelin Kraft

I disse dager starter vi opp med den første faktureringen for selskapet. Vi har tegnet kontrakt der Kelin skal ta seg av hele sluttkundehåndteringen inklusiv pengeinnkreving og innkassovirksomhet.

AL Uvdal Kraftforsyning holder til i Nore og Uvdal kommune øverst i Numedalen i Buskerud.

Utvidet kontrakt med OK

Kelin inngår avtale på avregning av gass salg

OK a.m.b.a i Danmark, som er en av Danmarks største aktører innen bensin og olje, satser nå sterkt inn mot gassmarkedet. Kelin har nå også fått avtale på avregning for gass salget til OK a.m.b.a

Kontrakt med Jæren Everk

Kontrakt på måleverdi-innsamling med Jæren Everk

Jæren Everk har engasjert Kelin Kraft til å forestå måleverdi-innsamling/håndtering. Kontrakten ble signert i september og vi forventer å være i drift med vår løsning i løpet av året.

VI etablerer kontor i Danmark

Som en konsekvens av kundevekst i Danmark og ambisjon om å være en skandinavisk leverandør av sluttkundehåndtering til energibransjen, etablerer vi nå kontor i Fredericia.

Etter en målrettet satsing i det danske markedet har vi nå etablert eget kontor i Danmark. Kontoret ligger i Fredericia og skal innledningsvis håndtere kontrakter som er inngått med de danske selskapene. Etableringen gjør at vi nå, som den eneste aktøren i markedet, kan tilby en lokal tilstedeværelse for skandinaviske energiselskaper. Vårt svenske kontor er lokalisert i Gøteborg.

Ny kunde Telinet Energi AB

Kelin har signert kontrakt med ny kunde i Sverige.

Kelin har signert kontrakt med Telinet Energi AB. Den norske aktøren Telinet Energi AS har lenge hatt som mål å bidra til økt konkurranse og riktige priser i det norske markedet, nå har de utvidet seg og har med dette etablert seg i Sverige. I april 2009 vil Kelin starte sitt samarbeid med Telinet AB i Sverige. Telinet Energi AB er en miljøbevisst leverandør og oppfordrer til å støtte produksjonen av fornybar energi som igjen vil være med å redusere CO2 – utslipp.

Ny kontrakt AGA

AGA har valgt Kelin sammen med Markedskraft som ny samarbeidspartner.

AGA har valgt Kelin i samarbeid med Markedskraft som leverandør av administrative tjenester i forbindelse med oppsett av baser i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Disse basene skal i utgangspunktet være operative i løpet av fjerde kvartal 2008.

Avtale med SKS Kraftsalg AS

Vi har inngått samarbeidsavtale med SKS Kraftsalg AS som går på meldingsutveksling.

SKS Kraftsalg AS er et kraftomsetningsselskap og en del av SKS-konsernet, som har base på Fauske. Deres hovedaktiviteter består av sluttbrukersalg, forvaltning av eksterne kraftporteføljer, krafthandel og salg av avregningstjenester, kundeservice og markedskompetanse.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Torveporten 2, 3.sal
DK-2500 Valby

Danmark