Kelin håndterer forbrugsdata for mere end 25 % af det danske forbrug af naturgas

Kelin har nu ansvaret for at håndtere og behandle data for over 25 % af naturgasforbruget i Danmark. Og det er vi stolte af!

Vores fornemmeste opgave er, at sørge for at data, herunder forbrugs- og faktureringsdata, kører uden problemer for de kendte markedsaktører.

Vi er måske ikke så kendte i offentligheden, men Kelin har i stigende omfang varetaget disse opgaver i Danmark, Norge og Sverige siden 1997.

Kelin utvider staben!

Kelin ønsker Steffen Birkedal Andersen velkommen som kundekonsulent 1. august

Med nesten 10 års erfaring i kundeservicebransjen vil Steffen snart kunne bli medlem av vårt CS-team.

Steffen har stor kunnskap om IT og god teknisk forståelse, samt solid erfaring med kundedialoger og usedvanlig gode kommunikasjonsevner

Steffen er 35, gift med 3 barn og kommer til oss fra en stilling ved Hi3G (3 Danmark), hvor han var ansatt som Senior Business Advisor & Senior Technical Advisor.

Han vil ha sin daglige tur på vårt danske kontor i Valby.

 

https://www.energy-supply.dk/announcement/view/127629/kelin_udvider_staben

SEASON GREETING

Kelin’s phones are closed December 23rd until December 30th.

God Sommer 2019!

Vi setter stor pris på at du er kunde hos oss. Derfor jobber vi hele tiden for å bli en enda bedre leverandør, og satser mer på kundeservice og selvbetjening for at du skal få den hjelpen du trenger.

Vi gleder oss til fortsatt godt samarbeid, og ønsker dere alle en riktig god sommer!

 

Kelin åbner kontor i København

I Kelin’s evig bestræbelse for at servicere vore kunder bedst muligt, vil Kelin til november åbne et nyt kontor i Københavns området. Her vil hovedkontoret for Danmark og Sverige fremover være og her vil bl.a. vor Landechef for Danmark og Sverige, Jens Skjold Rehmeier og Senior Consultant Dennis M. Lauritzen virke fra.

Den nye adresse bliver fra den 01.11.2017 :  Kelin, Torveporten 2, DK 2500 Valby.

Kontrakt med AL Uvdal

AL Uvdal Kraftforsyning er ny kunde hos Kelin Kraft

I disse dager starter vi opp med den første faktureringen for selskapet. Vi har tegnet kontrakt der Kelin skal ta seg av hele sluttkundehåndteringen inklusiv pengeinnkreving og innkassovirksomhet.

AL Uvdal Kraftforsyning holder til i Nore og Uvdal kommune øverst i Numedalen i Buskerud.

Utvidet kontrakt med OK

Kelin inngår avtale på avregning av gass salg

OK a.m.b.a i Danmark, som er en av Danmarks største aktører innen bensin og olje, satser nå sterkt inn mot gassmarkedet. Kelin har nå også fått avtale på avregning for gass salget til OK a.m.b.a

Kontrakt med Jæren Everk

Kontrakt på måleverdi-innsamling med Jæren Everk

Jæren Everk har engasjert Kelin Kraft til å forestå måleverdi-innsamling/håndtering. Kontrakten ble signert i september og vi forventer å være i drift med vår løsning i løpet av året.

VI etablerer kontor i Danmark

Som en konsekvens av kundevekst i Danmark og ambisjon om å være en skandinavisk leverandør av sluttkundehåndtering til energibransjen, etablerer vi nå kontor i Fredericia.

Etter en målrettet satsing i det danske markedet har vi nå etablert eget kontor i Danmark. Kontoret ligger i Fredericia og skal innledningsvis håndtere kontrakter som er inngått med de danske selskapene. Etableringen gjør at vi nå, som den eneste aktøren i markedet, kan tilby en lokal tilstedeværelse for skandinaviske energiselskaper. Vårt svenske kontor er lokalisert i Gøteborg.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search