25. MAJ 2018 – GDPR

EU införde nya regler om skydd av personuppgifter den 25 maj.

För dig, en kund hos Kelin, betyder det att vi går in i ett dataprocessavtal som vi har. Som kund hos Kelin behöver vi inte göra något vi kontaktar dig. Vi har skapat ett dataskyddspersonal – DPO@kelinkraft.com som du kan rätta till förfrågningar och vårt GDPR-team svarar förfrågan. Ändringen träder i kraft automatiskt d. 25 maj.

VD och partner byter namn.

Vår chef för Danmark och Sverige, Partner Jens S. Kristiansen har 5 augusti inngått äktenskap och samtidigt bytte namn till Jens Skjold Rehmeier. Alla i Kelin önskar paret grattis!

2017 fyller KELIN 20!

Vi önskar alla våra partners ett Gott och Gynnsamma 2017.

Och alla oss på Kelin tacka både nya och gamla kunder för de första 20 goda år!

Kelin –

    Konsulter Energi Lösningar i Norden för 20 år.

Kelin få nya kunder i Danmark!

Danmark är det land som i de nordiska länderna har kommit längst inom energisektorn och särskilt efter de introducerade Datahub och ”Engrosmodelen” intar Danmark ledande position på behandling av elmarknaden.

Flera utländska företag har redan valt Kelin som sin partner i Danmark och Kelin är stolta över det förtroende de visar oss. Nu även en norsk och nordiskt bolag valt Kelin som sin partner i Danmark. Vi välkomnar dem!

Efter en kort tid sedan att ingå ett långsiktigt avtal med Nordic Green Energy (en del av Troms Kraft) har nu Kelin tecknat ett nytt långsiktigt avtal, den här gången med European Energy Group (ägare av Svekraft, Finkraft och Oslokraft). Både nya kunder etablerade danska företag och är nya aktörer på den danska elmarknaden. De två nya företag har valt Kelin`s nya Cloud-baserade IT-plattform Kelin-KIT.

Kelin system godkända för ”Engrosmodellen” – DATAHUB version 2.

Energinet.dk har godkänt Kelin som IT-leverantör för elleverantörer och balansansvarig.

Vi och våra kunder är så redo för Engrosmodell träder i kraft den 1 april och de stora förändringar som detta medför.

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott 2016 till Dig och Dine Nära och Kära!

Kelin har tecknat avtal med LOS AS.

Vi på Kelin är stolta över att en av Norges absolut största elleverantörer har valt Kelin Kraft som samarbetspartner när det gäller all datahantering i Danmark.

LOS Energy är er den största elleverantören när det gäller företagsmarknaden i Norge och den tredje största elleverantören totalt sett.

Deras huvudverksamhet är att sälja och administrera el anpassat efter kundens behov. LOS egna förvaltare reducerar kundernas risker genom analys av råvarubörserna och de gällande elpriserna.

LOS är ett helägt dotterbolag till Agder Energi, och omsatte 3,9 miljarder NOK under 2013.

Kelin deltar på användarträffen för Elvira.

Kelin deltar på användarträffen för Elvira.

Den 26 och 27 maj är vi på plats hos Ystad Saltsjöbad för användarträffen för Elvira. www.ysb.se

Vi är med för att berätta om samarbetet tillsammans med Företagsdata gällande EDI-trafiken och om de tjänster vi erbjuder i Elvira samt de kommande ändringarna inom ramen för NBS. http://www.nbs.coop

Vi ser fram emot ett par intressanta och trevliga dagar tillsammans, hoppas att vi ses där!

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Torveporten 2, 3.sal
DK-2500 Valby

Danmark