EU införde nya regler om skydd av personuppgifter den 25 maj. För dig, en kund hos Kelin, betyder det att

Les mer

Vår chef för Danmark och Sverige, Partner Jens S. Kristiansen har 5 augusti inngått äktenskap och samtidigt bytte namn till

Les mer

Vi önskar alla våra partners ett Gott och Gynnsamma 2017. Och alla oss på Kelin tacka både nya och gamla

Les mer

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Torveporten 2, 3.sal
DK-2500 Valby

Danmark